top of page

Zincir Bakımı

Zincir Laması

İç ve dış baklalardaki sürtünme, iç bakla laması ve zincir makarası ile beraber aşınmaya sebep olur. Zincir Laması- nın orijinal kalınlığında ortalama 1/3’den fazla azalma olduğu takdirde, zincir lamasındaki mekanik yük ve buna bağlı olarak kırılma yükü önemli ölçüde azaltılır. Zincir lamasında oluşan aşırı aşınmanın sebebi tambur ve milinin yanlış hizalanması 

(Eksen dışı) aynı zamanda kademeli taşıyıcı sisteminin kullanılmamasıdır.

Değişimi kaçınılmaz olur. Şekil 1

Zincir Bakımı-1.png
Zincir Bakımı-5.png

Tahrik Dişlisinin Aşınması

Zincirin birleştirilmesi sırasında, dişlinin diş profilleri bağlantı yerlerinde zincir burcu ile büyük ölçüde baskı ile karşı karşıya kalır. Tüm dişlilerde, ömür uzatmak için, indüksiyon ile sertleşti- rilmiş diş profilleri kullanılmaktadır. Dişli ile zincir arasında uyumlu bağlantı sağlamak için şekil – 2’de gösterildiği gibi aşınma tespit edilir edilmez dişliler değiştirilmelidir.

Zincir Bakımı-2.png

Pim, Burç ve Makaralar

Zincirin dişlilerle ve/veya makaranın konveyör taşıma rayı ile teması sırasında, pimler ve burçlar olduğu gibi makara ve burçlarda birbirine karşı hareket ederler. Bu hareket aşınmaya sebep olur. Tüm zincirlerinde, aşınmayı mümkün olduğunca geçiktirmek için, yüzeyi sertleştirilmiş miller ve burçlar kullanılır. Aşınma süreci yakın gözlemlenmelidir, çünkü sertleştirilmiş bölge aşındığı anda miller ve burçlar aşındığı için zincir değişimi kaçınılmaz olur. Şekil 3-4

Zincir Bakımı-3.png
Zincir Bakımı-4.png

Zincir Hatvesindeki Uzama

Kullanımı sırasında her zincir; pimlerdeki, burçlardaki ve lamalar- daki baskıya bağlı aşınmadan dolayı belli ölçüde uzama gösterir. Uzamanın süreci kontrol edilmeli ve zaman zaman kayıt edilme- lidir. Zincirin ortalama uzaması göz önünde bulundurularak, makul gerilim altında 3 hatve uzunluğu uzamada güvenilir bir ölçü oluşturur. Orijinal zincirin 3 hatvesi’nin % 2-3’den fazla uzaması halinde zincir yenisi ile değiştirilmelidir. Zincirin aşırı

uzamasının tipik göstergesi, uzamış zincirin hatves’i- nin dişli ile uyumsuzluğu sonucu, dişlinin üzerine çıkmaya meyil etmesidir. Taşıyıcı zincirin ömrü genel olarak zincirin çalışma sürecinde sürtünme- ye bağlı aşınmaya maruz kalmış tüm zincir parçala- rının ısıl işlem uygulamasına bağlıdır. Bundan dolayı, ERD GRUP ZİNCİR taşıyıcı zincirlerinin makara, burç ve miller gibi bağımsız her parçası indüksiyon veya sementasyonla

sertleştirme yöntemi ile aşınmaya karşı dayanıklı üretilmiştir.

Sementasyon

Sementasyon, sertleştirilmiş zincir parçasının yüzeyini aşınmaya dayanıklı hale getirmek için, yüzeyine uygulanan bir ısıl işlemidir. Genelde, zincir pimlerine, burçlara ve makaralara uygulanır. Isıl işlem uygulaması sırasında yapılan ısıtma, karbon emdirme ve soğutma işlemleri uzun ömürlü bir sertlik sağlamak için tamamen otomatik olarak yapılır.

İndüksiyonla Sertleştirme

Makaraların, pimlerin, aksların ve hatta zincirlerin yan baklaları- nın ve dişli profillerinin aşınmış yüzeyleri belli bir ölçüde endüksi- yon yöntemi ile sertleştirilirler. Parçaların merkezi sıkı ve esnek hale getirilir. Bu işlem yüzeyleri sertleştirirken, merkez çeşitli zincir işlemlerindeki darbeleri ve şok yükleri içine çeker.

Islah (Su verme ve Temperleme)

Materyalin öncelikle gücünü arttırmak için, zincir pimleri, maka- ralar ve yan baklalar gibi parçaların tamamı ısıl işleme tabi tutulur. Bu yöntemle materyalin sertliğinde artış olur.

Ürün Kataloğunu İndir

bottom of page